CHARAKTERYSTYKA AWARII
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Finalizacja zgłoszenia